LOUTKA jako nástroj vzdělávání | THeatr ludem

 
Úvod Novinky O projektu Semináře Galerie Registrace Kontakty

O projektu / Seminář Loutka

Seminář Loutka (část praktická)

Všechno může být loutkou a improvizované loutky

Hrnek, nůžky i provázek se mohou stát živými jednajícími postavami. Prostřednictvím dramatických her se pedagogové setkají se základními principy loutkového divadla.

Ruka jako loutka, nebo-li maňásek

Seznámení s tvorbou a animací jednoduché prstové loutky a následně maňáskem. Dílna vede k získání základních řemeslných dovedností animace prstové loutky a ke schopnosti zahrát krátkou improvizovanou etudu s vlastnoručně vyrobenou prstovou loutkou.

Manekýn, mappet

Seznámení s tvorbou jednoduchých masek a možnosti začlenění masky do výuky.

Mé vlastní loutkové divadlo s plošnými loutkami

Dílna je zaměřena na seznámení s možnostmi plošných loutek a možného začlenění do výuky a seznámení s jednoduchou výrobou těchto loutek a papírového divadélka.

Dramatická předloha, etudy a animace loutek

Pedagog by měl získat schopnost posoudit vhodnost a kvalitu literární předlohy pro loutkové zpracování, následně dramatické zpracování této předlohy a vyhodnocení vhodného typu loutek pro dané divadelní zpracování.

Základní seznámení s lekcemi Edukace loutkou s terapeutickými účinky

Seznámení s původními umělecko-vzdělávacími lekcemi s názvem Edukace loutkou, s jejich strukturou, obsahem, náměty, postupy, formou.

Seminář Loutka (část teoretická)

Vybrané kapitoly z dějin českého loutkářství

Stručné seznámení s dějinami českého loutkářství od 18. století po současnost. Historické ukotvení a kontexty.

Loutka jako nástroj vzdělávání a typologie loutek

Vzdělávacím cílem přednášky je základní seznámení s historií vzdělávání loutkou a seznámení s výsledky zahraničních výzkumů z užití loutek ve výuce.

Semináře dotovaného projektu EU „Loutka jako nástroj vzdělávání. Vzdělávací semináře pro pedagogy a PP MŠ a na 1. stupni ZŠ v MS kraji.“ realizované v roce 2013/2014

THeatr ludem Divadlo Loutek Ostrava