LOUTKA jako nástroj vzdělávání | THeatr ludem

 
Úvod Novinky O projektu Semináře Galerie Registrace Kontakty

O projektu / Obsah projektu

Obsah projektu Loutka jako nástroj vzdělávání pro šk.rok 2015/16 pro celou ČR - NEDOTOVANÝ

 • Loutka pomáhá při výuce
 • Loutka motivuje k činnosti
 • Loutka udrží pozornost žáků

 • Nabízíme všem zájemcům z České republiky netradiční vzdělávací seminář ke zvýšení odborných znalostí a praktických dovedností pro využití loutky jako výchovného, vzdělávacího a motivačního nástroje.
 • Seminář je určen všem, kteří by rádi získali jasnou představu, jak pracovat s loutkou. Především je určen pedagogům MŠ, I. st. ZŠ, ZUŠ, DD, DDM, družin.
 • Seminář se uskuteční ve třech dnech a bude vedený zkušenými lektory a odborníky z oborů loutkového umění, výchovné dramatiky a pedagogiky.
 • Seminář se uskuteční od pátku do neděle v Divadle loutek Ostrava na alternativní scéně.
 • Seminář je akreditován MŠMT.
 • Seminář se uskuteční v Divadle loutek Ostrava na alternativní scéně
 • Nabízíme termín:
  • zářijový 25. 9. - 27. 9. 2015
  • březnový 11. - 13.3.2016
  • dubnový 29.4. - 1.5. 2014
  Pátek 17:00 – 20:00, sobota 9:00 – 20:00, neděle 9:00 – 12:00.

POZOR!!! SNÍŽILI JSME CENU SEMINÁŘE.

 • Platba za účastníka: 2 500 Kč. V ceně je zahrnut pronájem prostor, odborné vedení, administrace, materiálové zabezpečení a drobné občerstvení.
 • V případě zájmu Vás žádáme o uhrazení účastnické platby do 1. 9. 2015 (zářijový seminář), a to bankovním převodem na účet číslo: 1660102349/0800, variabilní symbol 201509 (zářijový seminář) + vygenerované 4 místné číslo při online registraci.. Děkujeme. Na vyžádání Vám vystavíme fakturu či příjmový pokladní doklad. Seminář není dotován z grantů. V případě potřeby ubytování Vám můžeme doporučit levnější variantu.
 • POZOR!!! Seminář je určen maximálně pro 15 účastníků. Minimální počet pro uskutečnění je 10 účastníků. V případě většího počtu zájemců, nabídneme další termíny. V případě malého zájmu se seminář neuskuteční a peníze Vám budou vráceny zpět na váš účet.
 • Online přihláška zde: www.loutka.info/registrace.php

Více o projektu také na webových stránkách www.theatrludem.cz v sekci projekty a loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz

Podrobnosti k semináři najdete na těchto stránkách v záložce Seminář Loutka.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozšíření povědomí u pedagogů a pedagogických pracovníků mateřských škol a 1. a 2. tříd I. stupně ZŠ, pedagogických pracovníků, knihovníků a knihovnic, terapeutů, lektorů pracujícími s dětmi o loutce jako edukačním, respektive výchovném a vzdělávacím nástroji, který může být při výuce nástrojem komunikačním, motivačním, adaptačním, slouží k udržení pozornosti, podporující kreativitu, myšlení, spolupráci, emocionální kultivaci a rozvíjející klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, pracovní a personální, činnostní a občanské.

Vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje v třídenním intenzivním semináři, který je vedených zkušenými lektory a odborníky z oborů loutkové umění, dramatická výchova a pedagogika.

Studiem získá absolvent znalosti a dovednosti zapojit do vzdělávání nový výukový nástroj – loutku podle §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., v rámci průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2005.

Vzdělávání se uskuteční v délce 20 vyučovacích hodin. Studium se ukončuje závěrečnou diskusí. Osvědčení získávají účastníci po absolvování celého semináře.

Obsah dotovaného projektu EU „Loutka jako nástroj vzdělávání. Vzdělávací semináře pro pedagogy a PP MŠ a na 1. stupni ZŠ v MS kraji.“ v roce 2013/2014

Webové stránky projektu: loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz

Hlavním cílem projektu je rozšíření povědomí u pedagogů a pedagogických pracovníků mateřských školek a 1. a 2. tříd I. Stupně ZŠ o loutce jako edukačním, respektive výchovném prostředku a vzdělávacím nástroji, který může být při výuce nástrojem komunikačním, motivačním, adaptačním, slouží k udržení pozornosti, podporující kreativitu, myšlení, spolupráci, emocionální kultivaci a rozvíjející klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, pracovní a personální, činnostní a občanské.

Vzdělávání pedagogických pracovníků se uskuteční ve dvou na sebe navazujících intenzivních seminářích (Seminář I. a Seminář II.) vedených zkušenými lektory a odborníky z oborů loutkové umění, dramatická výchova a pedagogika.

Studiem získá absolvent znalosti a dovednosti zapojit do vzdělávání nový výukový nástroj – loutku podle §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., v rámci průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2005.

Vzdělávání se uskuteční v rámci obou seminářů v délce 32 vyučovacích hodin. Studium se ukončuje závěrečnou diskusí. Osvědčení získávají účastníci programu po absolvování obou dvou seminářů (Semináře I. a II.), tedy po absolvování celého programu.

Veškeré finanční krytí projektu je pro pedagogy i pro ředitele zajištěno!!!!

Místo uskutečnění seminářů:

 • Seminář I. se uskuteční ve vzdělávacím středisku v Davidově Mlýně (Staré Těchanovice 46, 749 01) od čtvrtka do soboty.
 • Seminář II. se uskuteční měsíc po semináři I. v Divadle loutek Ostrava v pátek.

Počet účastníků a časový harmonogram

Na každý seminář je stanoven maximální počet 15 účastníků. Semináře budou probíhat od února - listopadu 2014. Celkově se tak uskuteční 8 Seminářů I. a 8 Seminářů II.

Semináře jsou rozděleny do skupin, u kterých jsou stanovena konkrétní data obou seminářů. Semináře I. a II. v dané skupině patří k sobě. Např. Pokud si zvolíte 1. Skupinu, musíte absolvovat Seminář I. v termínech (6. – 8. 2. 2014) a Seminář II. (21. 2. 2014). Respektujte prosím toto rozvržení! Případné záměny Seminářů budeme řešit individuálně. Jelikož každý ze seminářů je možné obsadit pouze 15 osobami, bude přednostně vyhověno těm seminaristům, kteří zašlou své přihlášky mezi prvními. Rozhoduje datum zaslané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Skupiny jednotlivých Seminářů

1. Skupina Seminář I. a II.
1. Seminář I. (6. – 8. 2. 2014)
1. Seminář II. (21. 2. 2014)

2. Skupina Seminář I. a II.
2. Seminář I. (6. – 8. 3. 2014)
2. Seminář II. (21. 3. 2014)

3. Skupina Seminář I. a II.  
3. Seminář I. (27. – 29. 3. 2014)
3. Seminář II. (4. 4. 2014)

4. Skupina Seminář I. a II.
4. Seminář I. (10. – 12. 4. 2014)
4. Seminář II. (25. 4. 2014)

5. Skupina Seminář I. a II.
5. Seminář I. (22. – 24. 5. 2014)
5. Seminář II. (30. 5. 2014)

6. Skupina Seminář I. a II.
6. Seminář I. (5. – 7. 6. 2014)
6. Seminář II. (20. 6. 2014)

7. Skupina Seminář I. a II.
7. Seminář I. (11. – 13. 9. 2014)
7. Seminář II. (19. 9. 2014)

8. Skupina Seminář I. a II.
8. Seminář I. (2. – 4. 10. 2014)
8. Seminář II. (17. 10. 2014)

9. Skupina Seminář I. a II.
9. Seminář I. (30.10. - 1.11.2014)
9. Seminář II. (v jednání)

10. Skupina Seminář I. a II.
10. Seminář I. (6. – 8. 11. 2014)
10. Seminář II. (14. 11. 2014)

THeatr ludem Divadlo Loutek Ostrava