LOUTKA jako nástroj vzdělávání | THeatr ludem

 
Úvod Novinky O projektu Semináře Galerie Registrace Kontakty

ESF - Investice do rozvoje vzdělávání

 

LOUTKA jako nástroj vzdělávání

Hlavním cílem projektu je rozšíření povědomí u pedagogů a pedagogických pracovníků mateřských školek a 1. a 2. tříd I. Stupně ZŠ o loutce jako edukačním, respektive výchovném prostředku a vzdělávacím nástroji, který může být při výuce nástrojem komunikačním, motivačním, adaptačním, slouží k udržení pozornosti, podporující kreativitu, myšlení, spolupráci, emocionální kultivaci a rozvíjející klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, pracovní a personální, činnostní a občanské. Více informací o projektu LOUTKA jako nástroj vzdělávání.

THeatr ludem Divadlo Loutek Ostrava